Skip to main content

Kosten

Je kunt op de zorgboerderij via verschillende financieringsmogelijkheden komen, dit zijn;

WMO (wet maatschappelijke ondersteuning).
Deze indicatie kunt u aanvragen bij de gemeente waar u woont. Meestal wordt hier door de gemeente een keukentafelgesprek voor gepland.
WLZ (wet langdurige zorg).
Deze indicatie wordt meestal gefinancierd door een grote organisatie waar wij dan een onderaannemerschap bij moeten sluiten.
PGB (persoons gebonden budget).
Deze indicatie wordt afgegeven door het zorgkantoor van uw eigen verzekering.
Op eigen kosten.
Dit bedraagt €80,00 per dag.

Broodmaaltijd:
Voor de dagelijkse lunch worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Vervoer:
Het vervoer wordt in onderling overleg geregeld. Tijdens het eerste gesprek zullen we dit bespreken. Het verschilt per indicatie hoe deze kosten verrekend moeten worden.