Skip to main content

Voor wie?

Zorgboerderij Samen wil een inclusieve samenleving bieden. Dit houdt in dat het niet uitmaakt wat voor beperking iemand heeft.

Wij bieden dagbesteding aan volwassenen. De meeste bezoekers van onze zorgboerderij komen uit de omgeving van Overloon. Iedere bezoeker heeft zijn eigen individuele plan wat minimaal eenmaal per jaar wordt geëvalueerd en bijgesteld mits nodig.

Doelen kunnen zijn: sociale omgeving uitbreiden, onderhouden of ontwikkelen van bepaalde vaardigheden of het hebben van een gestructureerde daginvulling. Een doel zou ook kunnen zijn dat de mantelzorger ontlast wordt in de thuissituatie.

Wij stimuleren bezoekers dat te doen wat zij nog zelf kunnen. Lukt iets niet meer helemaal, dan vullen wij deze vaardigheden aan tot 100% om zo toch tot een succeservaring te komen.